slajd1

 
 

W naszej firmie

kierujemy się zasadą:

Interesy robi się z ludźmi...

Doświadczenie naszej firmy

Vindex Sp. z o.o. to firma, założona w 2003r.
Doświadczenie na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami naszej kadry ma swój początek w roku 1994. Trudno przecenić wiedzę i umiejętności, które nabywa się podczas tak długiego okresu. Tym bardziej, że jest to branża finansowa bardzo specyficzna, wymagająca poruszania się po wielu obszarach działań prawnych, finansowych, gospodarczych.

Doświadczenie nasze obejmuje przede wszystkim wspieranie firm, którym pomagamy utrzymać płynność finansową i umożliwiamy bardziej skuteczną kontrolę nad wierzytelnościami. Obsługujemy przedsiębiorstwa z różnych dziedzin gospodarki i finansów
Naszymi klientami są również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a którym pomagamy odzyskać ich należności lub kiedy są dłużnikami, wskazujemy najlepsze propozycje rozwiązania trudnych sytuacji.